КАЦАПИ – ЙДІТЬ НАХ*Й!!!

В 2023 році продовжено набір у групи спецпідготовки (навчання) та атестації для подальшої сертифікації за професіями:

інженер-консультант (будівництво)

інженер з охорони праці (будівництво)

фахівець з неруйнівного контролю

аудитор безпеки автомобільних доріг або/та інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг

менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)

 

Орган із сертифікації персоналу будівельної галузі Всеукраїнської громадської організації «Асоціація експертів будівельної галузі» (далі – ОСП БГ) надає послуги із сертифікації персоналу у відповідності з вимогами:

 

Нормативний документ Найменування НД Галузь застосування
СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі» сертифікація фахівців будівельної галузі
ISO 9712:2012 «Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Основні вимоги» сертифікація фахівців з НК згідно вимог європейських та міжнародних стандартів
НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю» сертифікація фахівців з НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Всі процедури сертифікації персоналу в ОСП БГ розроблені, впроваджені та функціонують в повній відповідності до вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 (ISO/IEC 17024:2012), що є необхідною вимогою до органів із сертифікації персоналу. Підтвердженням технічної компетентності ОСП БГ є атестат про акредитацію НААУ за №6О032 від 28.07.22 р. (див. також Додаток до атестату про акредитацію)

Спеціальну підготовку кандидатів на сертифікацію до кваліфікаційних екзаменів проводять визнані ОСП БГ навчальні центри будівельної галузі (НЦБГ) та навчальні центри з НК (НЦНК).

Атестація кандидатів на сертифікацію проводиться у визнаних ОСП БГ атестаційних центрах будівельної галузі (АЦБГ) та атестаційних центрах з НК (АЦНК).

Головною метою діяльності системи сертифікації персоналу будівельної галузі є реалізація заходів щодо:

  • підвищення кваліфікації кадрів для містобудування;
  • підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення відповідної кваліфікації персоналу, який повинен виконувати неруйнівний контроль (далі – НК) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки як у відповідності з вимогами вітчизняних стандартів, норм, правил, так і у відповідності з вимогами міжнародних стандартів.

Контакти

Поштова адреса: 02100, Київ 100, а/с 80

Місце знаходження: м. Київ, вул. Віталія Шимановського, 2/1, офіс 608

Телефон: (044) 232-51-17, (063) 785-94-91
Ел. адреса: osp-bg@ukr.net

СХЕМА ПРОЇЗДУ (PDF)