Етичні принципи та засади доброчесності *

Інженер-консультант (будівництво) у своїй діяльності повинен керуватись такими етичними принципами:

– дотримуватись вимог професійної етики при наданні послуг;

– дотримуватись вимог до надання послуг, встановлених на законодавчому рівні;

– при виконанні трудових функцій забезпечувати рівне та неупереджене ставлення до інших учасників процесу, зокрема, замовників будівництва, проектувальників, підрядників, субпідрядників, виконавців послуг з технічного нагляду за будівництвом та авторського нагляду, постачальників продукції будівельного призначення;

– залишатись неупередженим при наданні будь якого виду послуг;

– діяти в інтересах замовника, виконувати свої обов’язки сумлінно, чесно та відповідально;

– надавати замовнику тільки ті послуги, які визначені цим стандартом або кваліфікаційними характеристиками професій працівників, та відповідають рівню кваліфікації інженера-консультанта;

– відмовитись від участі у реалізації проекту у разі відсутності у нього знань, досвіду, навичок та відповідного рівня кваліфікації;

– не допускати виникнення конфлікту інтересів при наданні послуг, а у разі виникнення конфлікту інтересів відмовитись від надання послуг;

– підтримувати знання та навички на високому рівні, дотримуватись вимог щодо підвищення рівня кваліфікації, встановлених чинним законодавством;

– не отримувати, не пропонувати та не сприяти отриманню неправомірної вигоди третіми особами;

– відповідально ставитись до визначення вартості послуг інженера-консультанта з урахуванням середньозваженої ринкової вартості таких послуг;

– не намагатись у будь який спосіб зайняти місце іншого інженера-консультанта, який вже надає відповідні послуги, а у разі залучення замовником у якості особи, яка надає замовнику додаткові послуги у межах реалізації проекту, узгодити свої дії з інженером-консультантом, який залучений замовником раніше;

– спрямовувати дії на захист публічних інтересів, забезпечення пріоритету загального блага громадян над особистими, приватними або корпоративними інтересами;

– не допускати наявності конфлікту між публічними і особистими інтересами;

–  не розголошувати та не використовувати  інформацію, що стала відома у зв’язку з виконанням інженером-консультантом своїх обов’язків, у тому числі після припинення надання послуг, крім випадків, установлених законом;

–  не допускати надання будь-яких переваг і виявлення прихильності до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій;

– забезпечити можливість гарантованого відшкодування збитків завданих інженером-консультантом під час виконання своїх обов’язків, або непередбачених витрат, понесених отримувачем послуг в результаті дій або бездіяльності інженера-консультанта,  зокрема, шляхом  страхування інженером-консультантом цивільної відповідальності перед третіми особами на час надання послуг. 

 * – згідно з вимогами професійного стандарту “Інженер-консультант (будівництво)” затвердженого Наказом Мінекономіки від 13.01.22 р. за №108-22