ПІДСТАВИ ДІЯЛЬНОСТІ

Нормативно-організаційні підстави діяльності ОСП БГ

БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ:

 1. Закон України «Про автомобільні дороги»(Стаття 6);
 2. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (п. 5, Статті 18);
 3. Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України 23.06.2017 № 1050 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 р. за № 1111/30979);
 4. Постанова КМУ «Деякі питання професійної атестації за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» від 28.11.18 р. за №1010;
 5. «Порядок підтвердження кваліфікації осіб, які проводять аудит та перевірку безпеки автомобільних доріг» затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2020 р. за № 1316.
 6. Наказ Міністерства інфраструктури України “Про внесення змін до Випуску 69 “Автомобільний транспорт” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників” від 27.11.2020  за № 803;
 7. СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі»;
 8. Професійний стандарт “Інженер-консультант (будівництво)”, затвердженого Наказом Мінекономіки від 13.01.22 р. за №108-22;
 9. Декларація про відповідність №02-22-СІ;
 10. ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 (ISO/IEC 17024:2012) «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу»;
 11. Резолюція IAF 2017-19;
 12. Документи системи менеджменту якості ОСП БГ.

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ (добровільна сертифікація):

 1. ISO 9712:2012 «Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю».
 2. ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 (ISO/IEC 17024:2012) «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу».
 3. Резолюція IAF 2017-19;
 4. Декларація про відповідність №01-22-NDT
 5. Документи системи менеджменту якості ОСП БГ.

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ:

 1. НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю».
 2. ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 (ISO/IEC 17024:2012) «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу».
 3. Декларація про відповідність №01-22-NDT
 4. Документи системи менеджменту якості ОСП БГ.