ПІДСТАВИ ДІЯЛЬНОСТІ

Нормативно-організаційні підстави діяльності ОСП БГ

БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ:

 1. Закон України «Про автомобільні дороги».
 2. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» (стаття 18).
 3. Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України 23.06.2017 № 1050 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 р. за № 1111/30979).
 4. Постанова КМУ «Деякі питання професійної атестації за професією «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» від 28.11.18 р. за №1010;
 5. СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі» ВГО «Асоціації експертів».
 6. Декларація про відповідність №02-18-СІ.
 7. ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 (ISO/IEC 17024:2012) «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу».
 8. Документи системи менеджменту якості ОСП БГ.

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ (добровільна сертифікація):

 1. ISO 9712:2012 «Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю».
 2. ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 (ISO/IEC 17024:2012) «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу».
 3. Декларація про відповідність №01-18-NDT
 4. Документи системи менеджменту якості ОСП БГ.

НЕРУЙНІВНИЙ КОНТРОЛЬ МАШИН, МЕХАНІЗМІВ, УСТАТКУВАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ:

 1. НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю».
 2. ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 (ISO/IEC 17024:2012) «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу».
 3. Декларація про відповідність №01-18-NDT
 4. Документи системи менеджменту якості ОСП БГ.