Продовження сертифікації і повторна сертифікація

Процедури продовження і повторної сертифікації фахівців будівельної галузі.

Для продовження сертифікації або повторної сертифікації

(після закінчення терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці будівельної галузі повинні подати заявку та особову заяву встановленої форми з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця будівельної галузі. На підставі результатів перевіряння поданих документів та результатів інспекційного нагляду ОСП БГ надає Заявнику направлення на атестацію або на спецпідготовку та атестацію (у разі негативного результату інспекційного нагляду або підвищення кваліфікаційного рівня (категорії)) в НЦБГ та АЦБГ системи сертифікації ОСП БГ.
 

Процедури продовження і повторної сертифікації фахівців з НК

Для продовження сертифікації

(після закінчення першого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці з НК повинні подати заявку та особову
заяву встановленої форми з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця з НК.
На підставі експертизи поданих документів ОСП БГ:
  • приймає рішення щодо сертифікації (якщо відсутнє розширення галузі сертифікації порівняно з попереднім сертифікатом І, ІІ та ІІІ рівнів кваліфікації та позитивний результат інспекційного контролю).
  • надає Заявнику направлення на атестацію (спеціальний і практичний екзамени – у разі розширення галузі сертифікації, або загальний, спеціальний і практичний екзамени – у разі негативного результату інспекційного контролю) в АЦНК системи сертифікації ОСП БГ – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
  • приймає рішення щодо сертифікації за результатами письмового екзамену (не менше 25 питань) або структурованої системи накопичення балів (у разі негативного результату інспекційного контролю) – для ІІІ рівня кваліфікації.

Для повторної сертифікації

(після закінчення другого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці з НК повинні подати в ОСП БГ заявку та особову заяву встановленої форми з тими ж додатками, що і при продовженні сертифікації , копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця з НК.
На підставі експертизи поданих документів ОСП БГ і якщо відсутнє розширення галузі сертифікації:
  • надає Заявнику направлення на атестацію (практичний екзамени – у разі позитивного результату інспекційного контролю, або загальний, спеціальний і практичний екзамени -у разі негативного результату інспекційного контролю) в АЦНК системи сертифікації ОСП БГ – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
  • приймає рішення щодо сертифікації за результатами письмового екзамену (не менше 25 питань) або структурованої системи накопичення балів (у разі позитивного результату інспекційного контролю) – для ІІІ рівня кваліфікації;
  • надає Заявнику направлення на атестацію (екзамен з основного методу – у разі негативного результату інспекційного контролю) в АЦНК системи сертифікації ОСП БГ – для ІІІ рівня кваліфікації.
У разі розширення галузі сертифікації порівняно з попереднім сертифікатом фахівця з НК, ОСП БГ має діяти так як у випадку розширення галузі сертифікації підчас продовження сертифікації.