Продовження сертифікації і повторна сертифікація

Процедури продовження і повторної сертифікації фахівців будівельної галузі.

Для продовження сертифікації

(після закінчення першого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці будівельної галузі повинні подати заявку та особову заяву встановленої форми з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця будівельної галузі. На підставі експертизи поданих документів ОСП БГ:
 • приймає рішення щодо сертифікації (у разі позитивного результату інспекційного контролю та відсутності підвищення кваліфікаційного рівня);
 • надає Заявнику направлення на спецпідготовку та атестацію (у разі негативного результату інспекційного контролю або підвищення кваліфікаційного рівня) в НЦБГ та АЦБГ системи сертифікації ОСП БГ для кваліфікаційних рівнів базовий, ІІ або І;
 • приймає рішення щодо сертифікації за результатами структурованої системи накопичення балів (у разі негативного результату інспекційного контролю) – для кваліфікаційного рівня провідний.

Для повторної сертифікації

(після закінчення другого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці будівельної галузі повинні подати в ОСП БГ заявку та особову заяву встановленої форми з тими ж додатками, що і при продовженні сертифікації, копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця будівельної галузі.
На підставі експертизи поданих документів ОСП БГ і якщо відсутнє підвищення кваліфікаційного рівня:
 • надає Заявнику направлення на атестацію в АЦБГ системи сертифікації ОСП БГ (у разі позитивного результату інспекційного контролю) або направлення на спецпідготовку та атестацію в НЦБГ та АЦБГ системи сертифікації ОСП БГ (у разі негативного результату інспекційного контролю) – для кваліфікаційних рівнів базовий, ІІ або І;
 • приймає рішення щодо сертифікації за результатами структурованої системи накопичення балів (у разі позитивного результату інспекційного контролю) – для кваліфікаційного рівня провідний;
 • надає Заявнику направлення на атестацію (співбесіда – у разі негативного результату інспекційного контролю) в АЦБГ системи сертифікації ОСП БГ – для кваліфікаційного рівня провідний.
У разі підвищення кваліфікаційного рівня порівняно з попереднім сертифікатом фахівця
будівельної галузі, ОСП БГ має діяти так як у випадку підвищення кваліфікаційного рівня підчас
продовження сертифікації.

Процедури продовження і повторної сертифікації фахівців з НК

Для продовження сертифікації

(після закінчення першого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці з НК повинні подати заявку та особову
заяву встановленої форми з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця з НК.
На підставі експертизи поданих документів ОСП БГ:
 • приймає рішення щодо сертифікації (якщо відсутнє розширення галузі сертифікації порівняно з попереднім сертифікатом І, ІІ та ІІІ рівнів кваліфікації та позитивний результат інспекційного контролю).
 • надає Заявнику направлення на атестацію (спеціальний і практичний екзамени – у разі розширення галузі сертифікації, або загальний, спеціальний і практичний екзамени – у разі негативного результату інспекційного контролю) в АЦНК системи сертифікації ОСП БГ – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
 • приймає рішення щодо сертифікації за результатами письмового екзамену (не менше 25 питань) або структурованої системи накопичення балів (у разі негативного результату інспекційного контролю) – для ІІІ рівня кваліфікації.

Для повторної сертифікації

(після закінчення другого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці з НК повинні подати в ОСП БГ заявку та особову заяву встановленої форми з тими ж додатками, що і при продовженні сертифікації , копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця з НК.
На підставі експертизи поданих документів ОСП БГ і якщо відсутнє розширення галузі сертифікації:
 • надає Заявнику направлення на атестацію (практичний екзамени – у разі позитивного результату інспекційного контролю, або загальний, спеціальний і практичний екзамени -у разі негативного результату інспекційного контролю) в АЦНК системи сертифікації ОСП БГ – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
 • приймає рішення щодо сертифікації за результатами письмового екзамену (не менше 25 питань) або структурованої системи накопичення балів (у разі позитивного результату інспекційного контролю) – для ІІІ рівня кваліфікації;
 • надає Заявнику направлення на атестацію (екзамен з основного методу – у разі негативного результату інспекційного контролю) в АЦНК системи сертифікації ОСП БГ – для ІІІ рівня кваліфікації.
У разі розширення галузі сертифікації порівняно з попереднім сертифікатом фахівця з НК, ОСП
БГ має діяти так як у випадку розширення галузі сертифікації підчас продовження сертифікації.