Продовження сертифікації і повторна сертифікація

Процедури продовження і повторної сертифікації фахівців будівельної галузі.

Для продовження сертифікації або повторної сертифікації

(після закінчення терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці будівельної галузі повинні подати заявку та Угоду про дотримання норм етики та умов сертифікації встановленої форми з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця будівельної галузі. На підставі результатів перевіряння поданих документів та результатів інспекційного нагляду ОСП БГ надає Заявнику направлення на атестацію або на спецпідготовку та атестацію (у разі негативного результату інспекційного нагляду або підвищення кваліфікаційного рівня (категорії)) в НЦБГ та АЦБГ системи сертифікації ОСП БГ.

Процедури продовження і повторної сертифікації фахівців з НК

Для продовження сертифікації (після закінчення першого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) або повторної сертифікації (після закінчення другого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці з НК повинні подати заявку та Угоду про дотримання норм етики та умов сертифікації встановленої ОСП БГ форми з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця з НК. На підставі експертизи поданих документів ОСП БГ:

 • продовження або повторна сертифікація (ISO 9712) – надає Заявнику направлення на атестацію (практичний екзамен) у випадку позитивного результату інспекційного контролю та не розширення галузі сертифікації – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
 • продовження або повторна сертифікація (ISO 9712) – надає Заявнику направлення на атестацію (спеціальний і практичний екзамен) у випадку позитивного результату інспекційного контролю та розширення галузі сертифікації – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
 • продовження або повторна сертифікація (ISO 9712) – надає Заявнику направлення на атестацію (загальний, спеціальний і практичний екзамен) у випадку негативного результату інспекційного контролю – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
 • продовження або повторна сертифікація (ISO 9712) – надає Заявнику направлення на атестацію (практичний екзамен) у випадку позитивного результату інспекційного контролю та не розширення галузі сертифікації – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
 • продовження або повторна сертифікація (ISO 9712) – приймає рішення щодо сертифікації за результатами письмового екзамену (не менше 25 питань) або структурованої системи накопичення балів у разі позитивного результату інспекційного контролю – для ІІІ рівня кваліфікації;
 • продовження або повторна сертифікація (ISO 9712) – надає Заявнику направлення на атестацію (екзамен з основного методу) у разі негативного результату інспекційного контролю – для ІІІ рівня кваліфікації;
 • продовження сертифікація (НПАОП 0.00-1.63-13) – надає Заявнику направлення на атестацію (загальний, спеціальний і практичний екзамени) у випадку позитивного результату інспекційного контролю та не розширення галузі сертифікації – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
 • продовження сертифікація (НПАОП 0.00-1.63-13) – надає Заявнику направлення на спецпідготовку та атестацію (загальний, спеціальний і практичний екзамени) у випадку позитивного результату інспекційного контролю і розширення галузі сертифікації та негативного результату інспекційного контролю – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
 • продовження сертифікація (НПАОП 0.00-1.63-13) – приймає рішення щодо сертифікації за результатами структурованої системи накопичення балів у разі позитивного результату інспекційного контролю – для ІІІ рівня кваліфікації;
 • продовження сертифікація (НПАОП 0.00-1.63-13) – надає Заявнику направлення на атестацію (базовий та екзамен з основного методу) у випадку негативного результату інспекційного контролю – для ІІІ рівня кваліфікації;
 • повторна сертифікація (НПАОП 0.00-1.63-13) – надає Заявнику направлення на атестацію (загальний, спеціальний і практичний екзамени) – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
 • повторна сертифікація (НПАОП 0.00-1.63-13) – надає Заявнику направлення на атестацію (екзамен з основного методу) у випадку позитивного результату інспекційного контролю – для ІІІ рівня кваліфікації;
 • повторна сертифікація (НПАОП 0.00-1.63-13) – надає Заявнику направлення на атестацію (базовий та екзамен з основного методу) у випадку негативного результату інспекційного контролю – для ІІІ рівня кваліфікації.