Продовження сертифікації і повторна сертифікація

Процедури продовження і повторної сертифікації фахівців будівельної галузі.

Для продовження сертифікації або повторної сертифікації

(після закінчення терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці будівельної галузі повинні подати заявку та Угоду про дотримання норм етики та умов сертифікації встановленої форми з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця будівельної галузі. На підставі результатів перевіряння поданих документів та результатів інспекційного нагляду ОСП БГ надає Заявнику направлення на атестацію або на спецпідготовку та атестацію (у разі негативного результату інспекційного нагляду або підвищення кваліфікаційного рівня (категорії)) в НЦБГ та АЦБГ системи сертифікації ОСП БГ.

Процедури продовження і повторної сертифікації фахівців з НК

Для продовження сертифікації (після закінчення першого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) або повторної сертифікації (після закінчення другого терміну дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення) сертифіковані ОСП БГ фахівці з НК повинні подати заявку та Угоду про дотримання норм етики та умов сертифікації встановленої ОСП БГ форми з тими ж додатками, що і при первинній сертифікації (за виключенням копії документу про освіту), копію сертифікату з відмітками роботодавця про виробничу діяльність фахівця з НК. На підставі експертизи поданих документів ОСП БГ:

  • надає Заявнику направлення на атестацію (практичний екзамен) у випадку позитивного результату інспекційного контролю та не розширення галузі сертифікації – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
  • надає Заявнику направлення на атестацію (спеціальний і практичний екзамени) у випадку позитивного результату інспекційного контролю та розширення галузі сертифікації – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
  • надає Заявнику направлення на атестацію (загальний, спеціальний і практичний екзамени) у випадку негативного результату інспекційного контролю – для І та ІІ рівнів кваліфікації;
  • приймає рішення щодо сертифікації у випадку позитивного результату інспекційного контролю – для ІІІ рівня кваліфікації;
  • приймає рішення щодо сертифікації за результатами письмового екзамену (не менше 25 питань) або структурованої системи накопичення балів у разі негативного результату інспекційного контролю – для ІІІ рівня кваліфікації.