Анулювання сертифікату

1. Питання щодо анулювання сертифіката та кваліфікаційного посвідчення сертифікованого фахівця є виключною компетенцією ОСП БГ.

2. Сертифікат та кваліфікаційне посвідчення анулюються у випадках:

 • закінчення терміну дії;
 • особа за станом здоров’я не може виконувати свої професійні обов’язки, що підтверджується відповідною медичною довідкою (тільки для фахівців з НК);
 • перерви у виробничій діяльності більше 12 місяців;
 • негативного результату інспекційного контролю за виробничою діяльністю сертифікованого персоналу з НК;
 • негативного результату інспекційного нагляду за виробничою діяльністю сертифікованого фахівця будівельної галузі у результаті отримання ОСП БГ підтвердження хоча б однієї з наступних умов, а саме:
  • сертифікована особа, посилаючись на виданий їй сертифікат, проводить роботи в сфері будівництва, із порушенням сфери сертифікації, що вказана в сертифікаті та кваліфікаційному посвідченні;
  • сертифікована особа виконує роботи, що не відповідають його кваліфікаційному рівню (категорії);
  • сертифікована особа допускає порушення законодавства та вимог, передбачених нормативними документами;
  • сертифікована особа має значну перерву у діяльності (протягом одного тривалого періоду, що перевищує 12 місяців);
  • сертифікована особа не дотримується норм етики та умов сертифікації.

3. Після процедури анулювання (для фахівців будівельної галузі) відновлення сертифікації можливо не раніше ніж через 12 місяців від дати анулювання.