Анулювання сертифікату

1. Питання щодо анулювання сертифіката та кваліфікаційного посвідчення сертифікованого фахівця є виключною компетенцією ОСП БГ.

2. Сертифікат та кваліфікаційне посвідчення анулюються у випадках:

  • закінчення терміну дії;
  • особа за станом здоров’я не може виконувати свої професійні обов’язки, що підтверджується відповідною медичною довідкою (тільки для фахівців з НК);
  • перерви у виробничій діяльності більше 12 місяців;
  • негативного результату інспекційного контролю за виробничою діяльністю сертифікованого персоналу з НК;
  • негативного результату інспекційного нагляду за виробничою діяльністю сертифікованого фахівця будівельної галузі у результаті отримання ОСП БГ підтвердження хоча б однієї з наступних умов, а саме:
  1. сертифікована особа, посилаючись на виданий їй сертифікат, проводить роботи в сфері будівництва, із порушенням сфери сертифікації, що вказана в сертифікаті та кваліфікаційному посвідченні;
  2. сертифікована особа виконує роботи, що не відповідають його кваліфікаційному рівню (категорії);
  3. сертифікована особа допускає порушення законодавства та вимог, передбачених нормативними документами;
  4. сертифікована особа має значну перерву у діяльності (протягом одного тривалого періоду, що перевищує 12 місяців);
  5. сертифікована особа не дотримується норм етики та умов сертифікації.

3. Після процедури анулювання (для фахівців будівельної галузі) відновлення сертифікації можливо не раніше ніж через 12 місяців від дати анулювання.