Публікація результатів сертифікації

Дані про фахівців, що пройшли сертифікацію, заносяться до:
  • Реєстру  сертифікованих фахівців будівельної галузі згідно вимог стандарту СОУ-С-001:2016;
  • Реєстр сертифікатів менеджерів (управителів) житлових будинків (групи будинків);
  • Реєстру фахівців з НК сертифікованих згідно вимог стандарту ISO 9712:2012;
  • Реєстру  фахівців з НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно вимог НПАОП 0.00-1.63-13.
Реєстри регулярно публікуються на даному сайті (актуалізується не рідше одного разу на місяць).
Фахівці, сертифікати яких визнано недійсними, виключаються з Реєстрів. Інформація про виключення з Реєстрів публікується на даному сайті (Реєстри анульованих сертифікатів у форматі Excel).