Публікація результатів сертифікації

Дані про фахівців, що пройшли сертифікацію, заносяться до: 
  • Єдиного Реєстру сертифікованих фахівців будівельної галузі;
  • Єдиного Реєстру фахівців з НК сертифікованих згідно вимог ISO 9712:2012;
  • Єдиного Реєстру  фахівців з НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Реєстри регулярно публікуються на даному сайті (актуалізується не рідше одного разу на місяць).
Фахівці, сертифікати яких визнано недійсними, виключаються з Реєстрів. Інформація про виключення з Реєстрів публікується на даному сайті (Реєстри анульованих сертифікатів у форматі Excel).