НОРМАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДСТАВИ сертифікації інженерів-консультантів (будівництво)

  1. Зміна № 6 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010»(введена в дію Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 № 1542).
  2. Закон України «Про автомобільні дороги» (Стаття 6).
  3. Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках(затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України 23.06.2017 № 1050 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 р. за № 1111/30979).
  4. Зміна №2 до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (затверджена Наказом Національного органу стандартизації від 16 квітня 2018 року № 102).
  5. Зміни до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва (Постанова КМУ від 05 квітня 2022 р. № 423).
  6. СОУ-С-001:2016  «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі».
  7. Професійний стандарт “Інженер-консультант (будівництво)” , затвердженого Наказом Мінекономіки від 13.01.22 р. за №108-22.
  8. ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2019 (ISO/IEC 17024:2012) «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу».
  9. Декларація про відповідність №02-22-СІ.
  10. Документи системи менеджменту якості ОСП БГ.