НОРМАТИВНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПІДСТАВИ сертифікації інженерів-консультантів (будівництво)

  1. Зміна № 6 до Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010»(введена в дію Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 № 1542).
  2. Зміна № 11 до розділу 1 «Керівники, професіонали, фахівці» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 64(затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.08.2017 № 192).
  3. Зміна до кваліфікаційної характеристики професії «Інженер-консультант (будівництво)» (затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.12.2017 № 350).
  4. Закон України «Про автомобільні дороги» (Стаття 6).
  5. Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках(затверджені Наказом Міністерства соціальної політики України 23.06.2017 № 1050 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 р. за № 1111/30979).
  6. Зміна №2 до ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» (затверджена Наказом Національного органу стандартизації від 16 квітня 2018 року № 102).
  7. СОУ-С-001:2016  «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі».
  8. ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 (ISO/IEC 17024:2012) «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу».
  9. Декларація про відповідність №02-21-СІ.
  10. Документи системи менеджменту якості ОСП БГ.