Вимоги до загальної і спеціальної підготовки

У Таблицях 1 ÷ 3 наведено вимоги до загальної і спеціальної підготовки та виробничого стажу кандидата на сертифікацію згідно вимог стандарту СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі».

Таблиця 1. Вимоги (мінімальні) до загальної підготовки

Професія Базова освіта
Експерт будівельний ВНЗ (технічний)
Інженер з технічного нагляду (будівництво) ВНЗ (технічний)
Інженер-проектувальник ВНЗ (технічний)
Інженер-енергетик (будівництво) ВНЗ (технічний)
Інженер-механік (будівництво) ВНЗ (технічний)
Інженер з проектно-кошторисної роботи ВНЗ (технічний)
Інженер-будівельник ВНЗ (технічний)
Інженер з охорони праці (будівництво) ВНЗ
Інженер-консультант (будівництво)  ВНЗ
Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)  ВНЗ
Інженер з інвентаризації нерухомого майна  ВНЗ
Аудитор безпеки автомобільних доріг ВНЗ (технічний)
Інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг ВНЗ (технічний)
Виконавець робіт ВНЗ (технічний)

Таблиця 2.1. Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки фахівця будівельної галузі (окрім інженера-консультанта (будівництво) та інженера з охорони праці (будівництво))

Професія Спецпідготовка (години)
базовий ІІa Іb
Інженер з технічного нагляду (будівництво) 48 48 10
Інженер-будівельник  48  48  10
Експерт будівельний  48  24  10
Інженер-проектувальник  48  24  10
Інженер з інвентаризації нерухомого майна 48 24  10
Інженер-енергетик (будівництво) 36 24 10
Інженер-механік (будівництво) 36 24 10
Інженер з проектно-кошторисної роботи 36 24 10
Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)c 36
Аудитор безпеки автомобільних доріг с 45/120 d
Інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг с 45/120 d
Виконавець робіт с 36
a Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на ІІ кваліфікаційний рівень (категорію) потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для базового та ІІ кваліфікаційних рівнів (категорій).

b Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на І кваліфікаційний рівень (категорію) потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для базового, ІІ та І кваліфікаційних рівнів (категорій).

с Спеціальна підготовка до атестації для подальшої сертифікації менеджера (управителя) житлового будинку (групи будинків), брокера з нерухомості, аудитора безпеки автомобільних доріг, інженера з перевірки безпеки автомобільних доріг та виконавця робіт не передбачає кваліфікаційні рівні (категорії).

d Тривалість спеціальної підготовки до атестації у разі, якщо кваліфікаційний екзамен містить практичну складову.

Таблиця 2.2. Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки фахівця будівельної галузі (інженера-консультанта (будівництво) та інженера з охорони праці (будівництво))

Професія Спецпідготовка d (години)
базовий ІІ І провідний
Інженер-консультант (будівництво) a,b 48 32 24 4
Інженер з охорони праці (будівництво) c 30 16 16 16
a Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на І кваліфікаційний рівень (категорію) потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для ІІ та І кваліфікаційних рівнів (категорій).

b Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на провідний кваліфікаційний рівень (категорію) потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для ІІ, І та провідного кваліфікаційних рівнів (категорій).

Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на IІ кваліфікаційний рівень (категорію) потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для, базового та ІІ кваліфікаційних рівнів (категорій).

d Мінімальні вимоги спецпідготовки (години) для ІІ, І та провідного кваліфікаційних рівнів (категорій) можуть бути скорочені максимально на 50% за наявності у претендента на сертифікацію свідоцтв, що підтверджують участь у заходах із підвищення кваліфікації (конференції, семінари тощо), тематика яких погоджена з ОСП БГ.

Таблиця 3. Мінімальні вимоги до виробничого стажу

Професія Виробничий стаж (місяці) a не менше, для кваліфікаційного рівня (категорії)
базовий g ІІ d І e провідний f
Інженер-консультант (будівництво) 60m
Експерт будівельний 36b/60c 24 24 24
Інженер з технічного нагляду (будівництво) 36 24 24 24
Інженер-проектувальник 12 24 24 24
Інженер-будівельник 12 24 24 24
Інженер з інвентаризації нерухомого майна 12 24 24 24
Інженер-енергетик (будівництво) 12 24 24 24
Інженер-механік (будівництво) 12 12 24 24
Інженер з охорони праці (будівництво) 12 12 24 24
Інженер з проектно-кошторисної роботи 12 12 24 24
Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків) 0h /24i
Аудитор безпеки автомобільних доріг 36k
Інженер з перевірки безпеки автомобільних доріг 36k
Виконавець робіт 24l
a Стаж роботи у місяцях базується на номінальному 40-годинному тижні чи на законодавчо встановленому робочому тижні. Якщо особа працює понад 40 годин на тиждень, тоді до уваги можна взяти усі відпрацьовані нею години, за умови надання підтвердження цього стажу.

b Стаж роботи у сфері містобудування для магістра

c Стаж роботи у сфері містобудування для спеціаліста.

d Тривалість виробничого стажу відповідає тривалості виробничого стажу набутого в якості фахівця з кваліфікаційним рівнем (категорією) базовий.

e Тривалість виробничого стажу відповідає тривалості виробничого стажу набутого в якості фахівця з ІІ кваліфікаційним рівнем (категорією).

f Тривалість виробничого стажу відповідає тривалості виробничого стажу набутого в якості фахівця з І кваліфікаційним рівнем (категорією).

g Стаж роботи у сфері будівництва

h Тривалість виробничого стажу за наявності у претендента повної вищої освіти напряму підготовки “Менеджмент” (магістр,  спеціаліст).

i Тривалість виробничого стажу за наявності у претендента повної вищої освіти (магістр, спеціаліст) та післядипломної освіти за напрямом “Менеджмент”.

j Тривалість виробничого стажу за наявності у претендента базової або неповної вищої освіти відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст).

k Тривалість виробничого стажу (проектування автомобільних доріг та/або організація безпеки дорожнього руху) за наявності у претендента повної вищої освіти (бакалавр, спеціаліст або магістр за спеціальністю будівництво та цивільна інженерія галузі знань архітектура та будівництво).

l Тривалість виробничого стажу (робота майстром в будівництві) за наявності у претендента повної або базової вищої освіти (бакалавр, спеціаліст) та післядипломної освіти у галузі управління.

m Мінімальний стаж роботи у галузі будівництва.

У Таблицях 4 ÷ 5 наведено вимоги до спеціальної підготовки та виробничого стажу кандидата на сертифікацію згідно вимог стандарту ISO 9712:2012

Таблиця 4. Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки

 Метод НК І рівень
(години) 7.2.5.
ІІ рівень
(години) 7.2.4., 7.2.5.
ІІІ рівень
(години) 7.2.4., 7.2.5.
VT 16 24 24
PT 16 24 24
UT 40 80 40
MT 16 24 32
Примітки:  Наведеної таблиці стосуються вимоги п.п. 7.2.4. та 7.2.5. стандарту ISO 9712:2012

Таблиця 5. Мінімальні вимоги до виробничого стажу

Метод НК Виробничий стаж (місяці) 7.3.1., 7.3.3.
І рівень ІІ рівень ІІІ рівень 7.3.2.
VT 1 3 12
PT 1 3 12
UT 3 9 18
MT 1 3 12
Примітка:  Наведеної таблиці стосуються вимоги п.п. 7.3.1., 7.3.2. та 7.3.3. стандарту ISO 9712:2012

У Таблицях 6 ÷ 8 наведено вимоги до загальної освіти, спеціальної підготовки та виробничого стажу кандидата на сертифікацію згідно вимог НПАОП 0.00-1.63-13.

Таблиця 6. Вимоги (мінімальні) до загальної освіти

Рівень кваліфікації Базова освіта
I або ІІ Повна загальна середня освіта
IIІ Вища технічна освіта

Таблиця 7. Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки фахівця в галузі НК

Метод НК І рівень
(години) b e g
ІІ рівень (години) a b e g ІІІ рівень (години) e g
UT 64 80 72 c d
RT 72 80 f 72 c d
MT 30 80 32
PT 30 80 24
VT 30 40 24
Базові знання (для прямого доступу на ІІІ рівень) 80
а Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на ІІ рівень потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для І та ІІ рівнів.
b Тривалість спеціальної підготовки може бути скорочена до 50 %, якщо сертифікацію буде обмежено:
у використанні (напр., автоматизовані методи ET, MT, UT смуг, труб і стрижнів або товщиноміра чи контроль розшарувань катаного сталевого листа);
у методиці (напр., з усіх способів RT застосування тільки радіоскопії);
для RT та UT – І рівень лише в одному секторі.
c Тривалість спеціальної підготовки може бути скорочена до 50 %, якщо кандидат уже сертифікований на ІІ рівень по цьому методу.
d До 50 % необхідної тривалості спеціальної підготовки може бути досягнуто через практичні заняття, погоджені з ОСП.
e ОСП може прийняти рішення про скорочення до 50 % необхідної загальної кількості годин спеціальної підготовки для тих кандидатів, які закінчили технічний ВУЗ або мають щонайменше два роки інженерної чи наукової освіти, отриманої в технічному ВНЗ.
f Якщо сертифікація звужена до розшифровки знімків чи тільки одного сектора продукції, мінімально необхідна тривалість спеціальної підготовки для безпосереднього допуску становить 56 годин. Примітка а не діє.
g Максимальне скорочення може бути не більше 50 %.