Вимоги до загальної і спеціальної підготовки

У Таблицях 1 ÷ 3 наведено вимоги до загальної і спеціальної підготовки та виробничого стажу кандидата на сертифікацію згідно вимог СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі» ВГО «Асоціації експертів».

Таблиця 1. Вимоги (мінімальні) до загальної підготовки

Професія Базова освіта
Експерт будівельний ВНЗ (технічний)
Інженер з технічного нагляду (будівництво)  ВНЗ (технічний)
Інженер-проектувальник  ВНЗ (технічний)
Інженер-енергетик (будівництво)  ВНЗ (технічний)
Інженер-механік (будівництво)  ВНЗ (технічний)
Інженер з проектно-кошторисної роботи  ВНЗ (технічний)
Геодезист  ВНЗ (технічний)
Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях  ВНЗ (технічний)
Експерт із енергозбереження та енергоефективності (будівництво та експлуатація об’єктів нерухомості у сфері збереження енергетичної ефективності будівель)  ВНЗ (технічний)
Інженер-будівельник  ВНЗ (технічний)
Інженер з охорони праці (будівництво) ВНЗ
Інженер-консультант в будівництві  ВНЗ
Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)  ВНЗ
Інженер з інвентаризації нерухомого майна  ВНЗ
Технік з інвентаризації нерухомого майна ВНЗ 

 

Таблиця 2.1 Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки фахівця будівельної галузі (окрім інженера-консультанта в будівництві)

Професія Спецпідготовка (години)
базовий ІІa Іb
Інженер з технічного нагляду (будівництво) 48 48 10
 Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)  48  48  10
 Інженер-будівельник  48  48  10
 Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях  48  36  10
 Експерт будівельний  48  24  10
 Інженер-проектувальник  48  24  10
 Експерт із енергозбереження та енергоефективності (будівництво
та експлуатація об’єктів нерухомості у сфері збереження
енергетичної ефективності будівель)
 48  24  10
 Інженер з інвентаризації нерухомого майна 48 24  10
Технік з інвентаризації нерухомого майна 48 24 10
Інженер-енергетик (будівництво) 36 24 10
Інженер-механік (будівництво) 36 24 10
Інженер з охорони праці (будівництво) 36 24 10
Інженер з проектно-кошторисної роботи 36 24 10
Геодезист 36 24 10

a Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на ІІ кваліфікаційний рівень (категорію) потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для базового та ІІ кваліфікаційних рівнів (категорій).

b Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на І кваліфікаційний рівень (категорію) потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для базового, ІІ та І кваліфікаційних рівнів (категорій).

Таблиця 2.2. Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки фахівця будівельної галузі (інженера-консультанта в будівництві)

Професія Спецпідготовка (години)
базовий ІІ Іa провіднийb
Інженер-консультант (будівництво)

48

32 24 4

a Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на І кваліфікаційний рівень (категорію) потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для ІІ та І кваліфікаційних рівнів (категорій).

b Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на провідний кваліфікаційний рівень (категорію) потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для ІІ, І та провідного кваліфікаційних рівнів (категорій).

Таблиця 3. Мінімальні вимоги до виробничого стажу

Професія Виробничий стаж (місяці) a не менше, для кваліфікаційного рівня (категорії)
базовий g ІІ d І e провідний f
Інженер-консультант (будівництво) 60 60 60 60
Експерт будівельний 36b/60c 24 24 24
Інженер з технічного нагляду (будівництво) 36 24 24 24
Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях 24 24 24 24
Інженер-проектувальник 12 24 24 24
Інженер-будівельник 12 24 24 24
Інженер з інвентаризації нерухомого майна 12 24 24 24
Технік з інвентаризації нерухомого майна 12 24 12 24
Інженер-енергетик (будівництво) 12 24 24 24
Інженер-механік (будівництво) 12 12 24 24
Інженер з охорони праці (будівництво) 12 12 24 24
Інженер з проектно-кошторисної роботи 12 12 24 24
Геодезист 12 12 24 24
Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків) 12 12 24

24

Експерт із енергозбереження та енергоефективності(будівництво та експлуатація об’єктів нерухомості у сфері збереження енергетичної ефективності будівель) 12 12 12

24

a Стаж роботи у місяцях базується на номінальному 40-годинному тижні чи на законодавчо встановленому робочому тижні. Якщо особа працює понад 40 годин на тиждень, тоді до уваги можна взяти усі відпрацьовані нею години, за умови надання підтвердження цього стажу.

b Стаж роботи у сфері містобудування для магістра

c Стаж роботи у сфері містобудування для спеціаліста.

d Тривалість виробничого стажу відповідає тривалості виробничого стажу набутого в якості фахівця з кваліфікаційним рівнем (категорією) базовий.

e Тривалість виробничого стажу відповідає тривалості виробничого стажу набутого в якості фахівця з ІІ кваліфікаційним рівнем (категорією).

f Тривалість виробничого стажу відповідає тривалості виробничого стажу набутого в якості фахівця з І кваліфікаційним рівнем (категорією).

g Стаж роботи у сфері будівництва

У Таблицях 4 ÷ 5 наведено вимоги до спеціальної підготовки та виробничого стажу кандидата на сертифікацію згідно вимог стандарту ISO 9712:2012

Таблиця 4. Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки

 Метод НК І рівень
(години) 7.2.5.
ІІ рівень
(години) 7.2.4., 7.2.5.
ІІІ рівень
(години) 7.2.4., 7.2.5.
VT 16 24 24
PT 16 24 24
UT 40 80 40

MT

16 24 32
Примітки:  Наведеної таблиці стосуються вимоги п.п. 7.2.4. та 7.2.5. стандарту ISO 9712:2012

Таблиця 5. Мінімальні вимоги до виробничого стажу

Метод НК Виробничий стаж (місяці) 7.3.1., 7.3.3.
І рівень ІІ рівень ІІІ рівень 7.3.2.
VT 1 3 12
PT 1 3 12
UT 3 9 18
MT 1 3 12
Примітка:  Наведеної таблиці стосуються вимоги п.п. 7.3.1., 7.3.2. та 7.3.3. стандарту ISO 9712:2012

У Таблицях 6 ÷ 8 наведено вимоги до загальної і спеціальної підготовки та виробничого стажу кандидата на сертифікацію згідно вимог НПАОП 0.00-1.63-13.

Таблиця 6. Вимоги (мінімальні) до загальної підготовки

Рівень кваліфікації Базова освіта
I або ІІ Повна загальна середня освіта
IIІ Вища технічна освіта

Таблиця 7. Мінімальні вимоги до спеціальної підготовки фахівця в галузі НК

Метод НК І рівень
(години) b e g
ІІ рівень (години) a b e g ІІІ рівень (години) e g
UT 64 80 72 c d
RT 72 80 f 72 c d
MT 30 80 32
PT 30 80 24
VT 30 40 24
Базові знання (для прямого доступу на ІІІ рівень) 80
а Для допуску до кваліфікаційних екзаменів відразу на ІІ рівень потрібна загальна тривалість спеціальної підготовки, визначена для І та ІІ рівнів.
b Тривалість спеціальної підготовки може бути скорочена до 50 %, якщо сертифікацію буде обмежено:
у використанні (напр., автоматизовані методи ET, MT, UT смуг, труб і стрижнів або товщиноміра чи контроль розшарувань катаного сталевого листа);
у методиці (напр., з усіх способів RT застосування тільки радіоскопії);
для RT та UT – І рівень лише в одному секторі.
c Тривалість спеціальної підготовки може бути скорочена до 50 %, якщо кандидат уже сертифікований на ІІ рівень по цьому методу.
d До 50 % необхідної тривалості спеціальної підготовки може бути досягнуто через практичні заняття, погоджені з ОСП.
e ОСП може прийняти рішення про скорочення до 50 % необхідної загальної кількості годин спеціальної підготовки для тих кандидатів, які закінчили технічний ВУЗ або мають щонайменше два роки інженерної чи наукової освіти, отриманої в технічному ВНЗ.
f Якщо сертифікація звужена до розшифровки знімків чи тільки одного сектора продукції, мінімально необхідна тривалість спеціальної підготовки для безпосереднього допуску становить 56 годин. Примітка а не діє.
g Максимальне скорочення може бути не більше 50 %.