Інспекційний контроль (інспекційний нагляд)

У період дії сертифікату та кваліфікаційного посвідчення ОСП БГ здійснює інспекційний контроль (інспекційний нагляд) за виробничою діяльністю сертифікованої особи.

Інспекційний контроль (інспекційний нагляд) здійснюється:

  • не рідше 2 раз протягом терміну дії сертифіката виданого у відповідності з вимогами стандарту СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі»
  • не рідше 2 раз протягом терміну дії сертифіката виданого у відповідності з вимогами стандарту ISO 9712:2012.
  • не рідше 1 разу протягом терміну дії сертифіката виданого у відповідності з вимогами НПАОП 0.00-1.63-13;

Запит стосовно проходження інспекційного контролю (інспекційного нагляду) ОСП БГ розсилає поштою на ту адресу, яка була вказана в заявочних документах на сертифікацію. Щоб не виникало непорозумінь з приводу неотримання від ОСП БГ запиту щодо інспекційного контролю (інспекційного нагляду) сертифікована особа повинна вчасно інформувати ОСП БГ про зміну місця роботи, адреси та контролювати питання щодо проходження інспекційного контролю (інспекційного нагляду).

ОСП БГ подає роботодавцю висновок за результатами інспекційного контролю (інспекційного нагляду), у якому зазначаються зауваження і пропозиції по їх усуненню.

У випадку негативних висновків за результатами інспекційного контролю (інспекційного нагляду) ОСП БГ приймає рішення про анулювання сертифікату і кваліфікаційного посвідчення.

Бланки анкет-запитальників Ви можете роздрукувати за наступними посиланнями:

– будівельна галузь (інженери-консультанти)

– неруйнівний контроль (процедура ISO)

– неруйнівний контроль (процедура НПАОП)