Інспекційний контроль

У період дії сертифікату та кваліфікаційного посвідчення ОСП БГ здійснює інспекційний контроль за виробничою діяльністю сертифікованої особи.

Інспекційний контроль здійснюється:

  • не рідше 2 раз протягом терміну дії сертифіката виданого у відповідності з вимогами СОУ-С-001:2016 «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі» ВГО «Асоціації експертів»
  • не рідше 2 раз протягом терміну дії сертифіката виданого у відповідності з вимогами стандарту ISO 9712:2012.
  • не рідше 1 разу протягом терміну дії сертифіката виданого у відповідності з вимогами НПАОП 0.00-1.63-13;

 

Запит стосовно проходження інспекційного контролю ОСП БГ розсилає поштою на ту адресу, яка була вказана в заявочних документах на сертифікацію. Щоб не виникало непорозумінь з приводу неотримання від ОСП БГ запиту щодо інспекційного контролю сертифікована особа повинна вчасно інформувати ОСП БГ про зміну місця роботи, адреси та контролювати питання щодо проходження інспекційного контролю.

ОСП БГ подає роботодавцю висновок за результатами інспекційного контролю, у якому зазначаються зауваження і пропозиції по їх усуненню.

У випадку негативних висновків за результатами інспекційного контролю ОСП БГ приймає рішення про анулювання сертифікату і кваліфікаційного посвідчення.

Бланки анкет-запитальників Ви можете роздрукувати за наступними посиланнями:

– будівельна галузь (інженери-консультанти)

– неруйнівний контроль (процедура ISO)

– неруйнівний контроль (процедура НПАОП)