Інспекційний контроль (інспекційний нагляд)

У період дії сертифікату та кваліфікаційного посвідчення ОСП БГ здійснює інспекційний контроль (інспекційний нагляд) за виробничою діяльністю сертифікованої особи.

Інспекційний контроль (інспекційний нагляд) здійснюється:

  • не рідше 2 раз протягом терміну дії сертифіката виданого у відповідності з вимогами стандарту СОУ-С-001:2016;
  • не рідше 2 раз протягом терміну дії сертифіката виданого у відповідності з вимогами стандарту ISO 9712:2012;
  • не рідше 1 разу протягом терміну дії сертифіката виданого у відповідності з вимогами НПАОП 0.00-1.63-13.

Запит стосовно проходження інспекційного контролю (інспекційного нагляду) ОСП БГ розсилає тільки електронною поштою на ту адресу, яка була вказана в заявочних документах на сертифікацію. Щоб не виникало непорозумінь з приводу неотримання від ОСП БГ запиту щодо інспекційного контролю (інспекційного нагляду) сертифікована особа повинна вчасно інформувати ОСП БГ про зміну місця роботи, адреси та контролювати питання щодо проходження інспекційного контролю (інспекційного нагляду).

ОСП БГ подає роботодавцю висновок за результатами інспекційного контролю (інспекційного нагляду).

У випадку негативних висновків за результатами інспекційного контролю (інспекційного нагляду) ОСП БГ приймає рішення про анулювання сертифікату і кваліфікаційного посвідчення.

Фахівець, сертифікат якого анульований, має 14 днів на подачу апеляції на рішення ОСП БГ.

Бланки анкет-запитальників Ви можете роздрукувати за наступними посиланнями:

– будівельна галузь (інженер-консультант (будівництво))

– будівельна галузь (інженери з охорони праці (будівництво))

– будівельна галузь (менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків))

– неруйнівний контроль (процедура ISO)

– неруйнівний контроль (процедура НПАОП)