ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІНЖЕНЕРА–КОНСУЛЬТАНТА (БУДІВНИЦТВО)

ПРОВІДНИЙ І ІІ БАЗОВИЙ
–         представництво інвестора (замовника) відповідно до укладеного договору в установленому законодавством порядку;

–         консалтинг інвестора з питань залучення проектних, генеральних підрядних організацій;

–         участь у підготовці договору підряду та контроль дотримання його положень усіма учасниками будівництва;

–         консалтинг розробки організаційно-фінансових схем реалізації проекту будівництва з зазначенням усіх можливих організаційно-технологічних ризиків;

–         контроль організаційно-технологічної надійності будівництва;

–         участь та внесення пропозицій щодо стадійності проектування, черг будівництва та етапів реалізації проекту;

–         консалтинг з питань формування бюджету проекту у цілому, планів освоєння капітальних вкладень, обсягів фінансування окремих етапів будівництва та оптимізації інвестицій;

–         контроль витрачання коштів на усіх етапах будівництва;

–         аналіз результатів перевірок та обґрунтованість висновків державних контролюючих і наглядових органів;

–         участь в аналізі претензій, які виникли між учасниками реалізації проекту, розробленні відповідних пропозицій щодо їх усунення.

–         участь у виборі постачальників по проекту та виконавців будівельних робіт, оформлення договірних відносин з ними;

–         розроблення пропозицій щодо управління організаційно-технологічними ризиками проекту;

–         участь у здійсненні проектування;

–         аналіз невідповідності (відповідно до компетенції), помилки чи пропуски в робочій документації та вживання заходів щодо їх усунення;

–         участь у здійсненні авторського нагляду протягом всього періоду будівництва;

–         здійснення нагляду за всіма діями підрядника в межах будівельного майданчику в розрізі безпеки виконання робіт, охорони праці та охорони навколишнього середовища;

–         участь у здачі в експлуатацію завершеного будівельного об’єкта.

–         участь у передпроектних роботах та підготовці вихідних даних щодо проектної документації на будівництво об’єкту;

–         представлення інтересів замовника (відповідно до укладеного договору) у державних наглядових органах та інших органах державної влади, під час ділових взаємовідносин на підприємствах (організаціях) усіх форм власності;

–         участь у проведенні технічного нагляду протягом усього періоду будівництва об’єкта;

–         участь (у разі прийняття рішення щодо консервації об’єкта) у розробці необхідних заходів, визначенні термінів їх виконання та організації контролю за їх виконанням.

–         участь у контролі відповідності проектним рішенням використаних матеріально-технічних ресурсів;

–         участь у перевірці обсягів виконаних будівельних робіт та якість будівельних матеріалів;

–         участь у передпроектних роботах та підготовці вихідних даних щодо проектної документації на будівництво об’єкта;

–         виконання вищезгаданих завдань під керівництвом інженера-консультанта (будівництво) більш високої кваліфікації.