Порядок сертифікації

Процедура сертифікації починається з подачі заявки в ОСП БГ. Заявка може бути як від роботодавця кандидата, так і від самого кандидата, якщо кандидат і роботодавець – одна особа.

На сьогодні ОСП БГ проводить сертифікацію персоналу за трьома окремими процедурами:

 1. Сертифікація фахівців з НК (процедура ISO) – сертифікація фахівців з НК в добровільній сфері згідно з вимогами стандарту ISO 9712:2012 (форма заявки – NK Z-ISO). За цією процедурою ОСП БГ сертифікує фахівців з НК кваліфікація яких повинна відповідати вимогам європейських та міжнародних стандартів, зокрема ISO 9712:2012.
 2. Сертифікація фахівців будівельної галузі (процедура СОУ-С-001:2016) – сертифікація фахівців будівельної галузі згідно вимог стандарту СОУ-С-001:2016  «Процедура сертифікації фахівців будівельної галузі» (форма заявки –BG Z або BG Z IKB або BG Z MU або BG Z IOP або BG Z ABAD+IPBAD або BG Z VR).
 3. Сертифікація фахівців з НК (процедура НПАОП) – сертифікація фахівців з НК машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно вимог НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю» (форма заявки – NK Z-NPAOP). За цією процедурою ОСП БГ сертифікує фахівців з НК, які виконують:
  – контроль машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
  – вхідний та вихідний контроль продукції відповідно до вимог нормативно-правових актів Держпраці та державних стандартів України.

Заявки на проведення сертифікації мають встановлені форми і подаються окремо, в залежності від
необхідної замовнику галузі сертифікації. Разом із заявкою до ОСП БГ подаються необхідні для проведення сертифікації документи, що перераховані в Таблицях 1 та 2.

Таблиця 1

Перелік заявочних документів для сертифікаціі фахівців будівельної галузі

Документ Примітка
1. Заявка на проведення сертифікації фахівця будівельної галузі
встановленої ОСП БГ форми.
форма заявки – BG Z або BG Z IKB або BG Z MU або BG Z IOP або BG Z ABAD+IPBAD або BG Z VR
2. Угода про дотримання норм етики  та умов сертифікації. форма заявки – BG Z або BG Z IKB або BG Z MU або BG Z IOP або BG Z ABAD+IPBAD або BG Z VR
3. Додатки:
3.1. Копія документу про освіту
3.2. Копія паспорту або ID-карти кандидата на сертифікацію. сторінка з прізвищем українською мовою
3.3. Копія сертифікату фахівця будівельної галузі з даної
спеціалізації з відмітками роботодавця.
тільки за умови продовженні сертифікації або
повторній сертифікації
3.4. Документ про спеціальну підготовку кандидата на
сертифікацію, виданий визнаним ОСП БГ навчальним центром
будівельної галузі або його копія
за наявності
3.5. Довідка, видана роботодавцем, щодо підтвердження
виробничого стажу кандидата на сертифікацію
у разі первинної сертифікації
3.6. Три фотокартки кандидата на сертифікацію розміром 3х4 см
3.7. Копія підтвердження (поліс, тощо) наявності страхування цивільно-правової відповідальності претендента на сертифікацію за професійну діяльність в рамках заявленої сфери сертифікації. тільки для інженера-консультанта (будівництво)

Таблиця 2

Перелік заявочних документів для сертифікація фахівців з неруйнівного контролю

 
Документ Примітка
1. Заявка на проведення сертифікації фахівця з НК (будівництво) встановленої ОСП БГ форми. оформлюється на кожен метод НК та галузь сертифікації (НПАОП 0.00-1.63-13 або ISO 9712:2012) окремо, підписується роботодавцем, головним бухгалтером та кандидатом на сертифікацію.
2.1. Заява про видачу сертифікату (процедура НПАОП)  встановленої ОСП БГ форми. оформлюється на кожен метод НК та галузь сертифікації окремо, підписується кандидатом на сертифікацію.
2.2. Угода про дотримання норм етики та умов сертифікації (процедура ISO). підписується кандидатом на сертифікацію.
3. Додатки:
3.1. Копія документу про освіту
3.2. Копія паспорту або ID-карти кандидата на сертифікацію. сторінка з прізвищем українською мовою
3.3. Копія сертифікату фахівця з даного методу НК з відмітками
роботодавця.
тільки за умови розширенні сфери дії,
продовженні сертифікації або повторній
сертифікації
3.4. Документ про спеціальну підготовку кандидата на сертифікацію, виданий визнаним ОСП БГ навчальним центром з НК, завірений печаткою або його копія за наявності
3.5. Довідка про стан зору або її копія кандидата на сертифікацію
 • для всіх методів НК;
 • встановленої ОСП БГ форми при сертифікації згідно вимог стандарту ISO 9712:2012.
3.6. Довідка, видана роботодавцем, із зазначенням методу НК та виду продукції (виробничі сектори), контроль якої проводив кандидат під наглядом сертифікованого(их) фахівця(ів) з НК ІІ або ІІІ рівня кваліфікації. у разі первинної сертифікації згідно вимог НПАОП 0.00-1.63-13
3.7. Довідка про можливість роботи в зоні дії іонізуючого
випромінювання
тільки для RT методу НК
3.8. Три фотокартки кандидата на сертифікацію розміром 3х4 см
3.9. Перелік розроблених кандидатом на сертифікацію особисто або у співавторстві методичних матеріалів з заявленого методу НК тільки для кандидатів на III рівень кваліфікації
3.10. Документальне підтвердження стажу практичної роботи із заявленого методу НК при первинній сертифікації згідно вимог стандарту ISO 9712:2012

На підставі експертизи поданої заявки ОСП БГ надає Заявнику направлення, в якому вказано необхідний об`єм спеціальної підготовки і стажування (за необхідності), та реквізити навчальних і атестаційних центрів системи сертифікації ОСП БГ (перелік НЦБГ, АЦБГ, НЦНК та АЦНК наведено у відповідних таблицях), в яких кандидат може пройти спецпідготовку і атестацію. На підставі направлення кандидат звертається в один із вказаних навчальних центрів, де проходить спецпідготовку і дістає свідоцтво про це, копії якого він повинен надати в АЦБГ або АЦНК і ОСП БГ.

Після проходження спецпідготовки кандидат або проходить стажування (за необхідності), або звертається до одного з вказаних в направленні АЦБГ або АЦНК, де проходить атестацію (складає кваліфікаційний екзамен). Екзаменаційні документи кандидата, відповідним чином оформленні в АЦБГ або АЦНК, передаються в ОСП БГ.

На підставі експертизи екзаменаційних документів, з урахуванням матеріалів поданої заявки та свідоцтва про спецпідготовку (також довідки про стажування за необхідності), ОСП БГ приймає рішення щодо сертифікації фахівця. У разі позитивного рішення фахівець включається в реєстр фахівців будівельної галузі або з НК та йому оформлюються кваліфікаційне посвідчення і сертифікат. Зазначені документи видаються фахівцю на підставі його власної заяви встановленої форми, яку необхідно подавати в ОСП БГ разом із заявкою на сертифікацію. Термін дії сертифікату і кваліфікаційного посвідчення встановлено:

 • 5 років для фахівців будівельної галузі (процедура СОУ-С-001:2016);
 • 5 років для фахівців з НК І, ІІ та ІІІ рівнів (процедура ISO);
 • 3 роки для фахівців з НК І і ІІ рівнів (процедура НПАОП);
 • 5 років для фахівців з НК ІІІ рівня (процедура НПАОП).