Порядок розгляду апеляцій стосовно рішень ОСП БГ щодо сертифікації

Апеляції стосовно рішень ОСП БГ щодо сертифікації персоналу, а також рішень та висновків, пов’язаних з діяльністю атестаційних центрів системи сертифікації ОСП БГ, розглядаються Комітетом схем (далі – КС). Апеляції від заявника, кандидата чи сертифікованої особи стосовно рішень чи висновків ОСП БГ щодо статусу сертифікації в письмовому вигляді надсилаються в ОСП БГ. До розгляду не приймаються анонімні апеляції, тобто апеляції, в яких не зазначено прізвище, ім’я, по-батькові заявника, його адреса.

У випадку надходження апеляції відповідальний за діловодство в ОСП БГ реєструє її як вхідний документ у встановленому порядку і передає керівнику ОСП БГ.

Всі апеляції реєструються в «Журналі реєстрації апеляцій» ОСП-14Ж.

Керівник залучає фахівців ОСП БГ до збору інформації та підготовки матеріалів, які стосуються відповідної апеляції (екзаменаційні протоколи, заявочні документи, матеріали особової справи кандидата чи сертифікованої особи, матеріали інспекційного контролю тощо) і створює апеляційну комісію зі складу членів КС.

При формуванні апеляційної комісії для розгляду апеляції дотримуються наступних вимог:

  • комісія повинна складатися не менше, ніж із 3-х фахівців;
  • фахівці, що входять до складу комісії, повинні бути компетентними в питаннях, щодо яких
    подана апеляція (мати відповідний рівень кваліфікації);
  • фахівці, що входять до складу комісії, не повинні мати особистої зацікавленості в результатах
    розгляду апеляції (не брали участі у спеціальній підготовці чи атестації особи, з приводу сертифікації якої надійшла апеляція, не приймали рішення щодо статусу сертифікації, не мають родинних чи інших стосунків із даною особою, що може якимось чином вплинути на об’єктивність розгляду апеляції, а також не працюють з даною особою на одному
    підприємстві).

Керівник ОСП БГ сповіщає членів апеляційної комісії про термін засідання й організовує його
проведення. Термін розгляду апеляції комісією – 30 днів, якщо не потрібна додаткова перевірка
матеріалів апеляції.

За результатами розгляду апеляції приймається рішення щодо обґрунтованості і об’єктивності
рішення ОСП БГ, про що складається відповідний протокол. Протокол складається у двох примірниках, один із яких передається керівнику ОСП БГ, а другий – особі, що подала апеляцію, у 10-денний термін.

Якщо в результаті розгляду апеляції виявлені порушення процедури сертифікації (порушення
умов конфіденційності, неупередженості, об’єктивності оцінювання та прийняття рішення щодо
сертифікації), керівник ОСП БГ забезпечує організацію і проведення заходів щодо усунення виявлених порушень і прийняття об’єктивного рішення щодо сертифікації особи, якої стосувалась апеляція.

Порядок розгляду скарг на діяльність ОСП БГ

Скарги на діяльність ОСП БГ в письмовому вигляді надсилаються в ОСП БГ. До розгляду не приймаються анонімні скарги, тобто скарги, в яких не зазначено прізвище, ім’я, по-батькові заявника, його адреса.

Всі скарги на діяльність ОСП БГ реєструються у журналі вхідної кореспонденції.

Після отримання скарги, ОСП БГ письмово повідомляє подавача про початок процедури розгляду поданої скарги у випадку коли предмет скарги належить до виключної компетенції та відповідальності ОСП БГ, або про відмову у розгляді поданої скарги у випадку коли предмет скарги не належить до виключної компетенції та відповідальності ОСП БГ.

Інформація викладена у скарзі має обов’язково перевірятися ОСП БГ.

Якщо в результаті розгляду скарги було отримано підтвердження порушення процедур сертифікації (порушення умов конфіденційності, неупередженості тощо), керівник ОСП БГ забезпечує організацію і проведення заходів щодо усунення виявлених порушень.

ОСП БГ офіційно інформує подавача про результати розгляду його скарги.

Інформування про результати розгляду скарги супроводжується беззаперечним дотриманням умов конфіденційності.